Kayıp Atlar Raporu

Adadan Sürülen Atlar Kaybediliyor

21 Eylül 2020, Adalar.

2020’de Adalar’daki atların resmî rakamlarla 397’si hayatını kaybetti. Adaya kayıt dışı getirilen atların tahmini sayısıyla hesap yapıldığında 717 atın öldüğü görülüyor (ruam gerekçesiyle öldürülenler dahil). Geçen yıl Adalar’da 1700 civarında olduğu tahmin ediliyordu, şimdi 150 at ya var, ya yok.

Özet

İBB tarafından her biri 4000 TL’ye satın alınan atların 781’i ve 12 tay, ada dışına gönderildi. Bunların bazıları hiç atı olmamış insanlara, bazıları at tüccarlarına gitti, insanlarla ilişki kuran, seven ve sevilmek isteyen bu özel canlılardan bazıları elden ele defalarca satıldı. Tüm bunlar, atların izlenmesini ve kötü muamele edecek kişilerden korunmasını sağlayabilecek prosedürler işletilmeyerek yapıldı. Adalar İlçe Tarım Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve yerel belediyeler atların kimin elinde olduğunu gösterecek, onları koruyabilecek sistemi yıktılar.

İBB görevlileri, atların gönderildikleri yerlerde bunları teslim ederken, kimliklerinin kayıtlı olduğu çipleri okutmadı. Adalar İlçe Tarım Müdürlüğü, atların sevk edildiği ilçelerdeki müdürlüklerine zamanında bildirim yapmadı, atlar gittikleri yerlerde onları alan kişiler üstüne kaydedilmedi. Atları “sahiplenmenin” İBB’ce oluşturulan şartları hiçbir zaman açıklanmadı.

“Adaların Atları Adalar’da Yaşasın” demiştik, diyoruz. Bugün ada dışına yollanan atların ölüm haberleri geliyor. Atlar izlenmiyor. Gittikleri yerlerde uygun yaşam şartlarına sahip değiller. İBB’yi, tarım müdürlüklerini ve at alan yerel yönetimleri, vaat edilen takibi gerçekleştirmeye, yasal cezaları kesmeye ve kötü şartlardaki tüm atları Adalar’a geri getirmeye çağırıyoruz. Satın aldığınız bu hayvanlara karşı sorumluluklarınızı yerine getirmek zorundasınız.

Bütün bunlar nasıl oldu, nasıl yapılabildi? Sürecin ayrıntıları aşağıda. Söylediklerimizde hata varsa İBB ve Adalar İlçe Tarım Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumları, atların iyi durumda olduğunu verilerle kanıtlamaya, şeffaf izleme şartları oluşturmaya davet ediyoruz.

21 Eylül 2020 – Adaların Atları Platformu adalarinatlari@gmail.com


Aşağıda okuyacaklarınız, çok dikkatli bir takip sonucu doğrudan gözlenmiş ve/veya tam güvenilir kaynaklardan edinilmiş bilgilerdir. Adalar’da “kurtarıldıkları”, “özgürleştirildikleri” söylenen atların uğradığı felaketi öğrenmek, duymak, kabullenmek istemeyenler bizi İBB’ye/CHP’ye/İmamoğlu’na veya hükümete düşmanlık etmekle, “Aktrol” olmakla, “faytonu savunmakla” suçlamayı tercih edebilir. Böyle bir kolaycılığın atları korumadığını söylemekle yetinelim. Yerel yönetim, merkezi yönetim veya fayton hakkında görüşümüz ne olursa olsun, hayvanlara karşı sorumluluğumuz atlarla ilgili bu bilgileri gözardı etmemeyi gerektirir.

Atların hayatının emanet edildiği sorumlular, onlardan hesap sorulmadıkça sorumsuz davranabiliyor.

Atların sahiplendirilmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 12 Mart 2020’de, Adalar’da 4.000 TL’den satın aldığı atların ücretsiz olarak sahiplendirileceğini açıkladı.[1]

Bunun üzerine hiç vakit kaybetmeden, Adaların Atları sosyal medya sayfalarında atların ada dışına gönderilmesi durumunda takiplerinin zor olacağını, korunamayacaklarını anlattık. Atçılık dünyasından pek çok isim Türkiye’de başka hiçbir yerde Adalar’daki atlar gibi atlara ihtiyaç duyulmadığını, bakımları da pahalı olduğu için bu atların güvenilir ve ehil ellere gitmeyeceğini, Anadolu genelinde atların durumunun iyi olmadığını açıkladılar.[2] İBB’ye sahiplendirmenin hangi şartlarda yapılacağının mutlaka belirlenmesi ve kamuoyuna açıklanması gerektiğini derhal ilettik.

Atların bedavaya verilmesi onları büyük bir tehlikeye atıyor[3] : “Et” olarak görülmek, bedava alındıktan sonra elden ele satılmak, kaybolup gitmek…

Mart ayı sonunda, korktuğumuz başımıza geldi. Şanlıurfa’dan bir kişi tam 500 atı İBB’den bedavaya alma isteğiyle Büyükada’ya geldi. Aynı günlerde, Adana’dan iki ayrı kişinin de 100’er at almak istediği haberini aldık. Bu kadar yüksek sayıda at, hem de hiç görüp bakmadan, ancak kesmek amacıyla alınabilirdi!

Durumu acilen kamuoyuna duyurduk ve ciddi bir tepki gösterildi. Atlar bu şahıslara verilmedi.

Atların kesim tehlikesini duyururken İBB’den açık ve kesin bir talebimiz vardı: Atların sahiplendirme şartlarının açıklanması. Ne yazık ki, aradan altı ay geçmesine rağmen, bu şartlar bugün dahi açıklanmış değil. Atların sahiplendirilmesinde dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili önerilerimizi önce İBB’ye sunduk, bir süre sonra Adaların Atları sitemizden de paylaştık.[4]

Görüştüğümüz yetkililer bu konuda çok titiz davrandıklarını, atların başına bir şey gelecek olursa ceza verileceğini söylediler. İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir (“Sahiplendirme Komisyonu” başkanı) Açık Radyo’da 26 Mayıs 2020’de katıldığı Dünya Mirası Adalar programında aynen şöyle dedi:

[Atların sahiplendirilmesi için protokol] “Hazırladık aslında kendi içimizde, ama İl Tarım Müdürlüğü ile son halini vermeye çalışıyoruz. Sadece sahiplendirmek değil, sahiplendirdikten sonra da nasıl bakıldıklarını, hangi koşullarda yaşadıklarını da takip edecek bir sistem kurduk. Önce İl Tarım Müdürlüğü sahiplenmek isteyenlerin koşullarını kontrol ediyor, arkasından İBB’nin Veterinerlik Müdürlüğü’nden arkadaşlarımız gidiyor ve sahiplenmek isteyenlere sözleşme imzalatacağız. Bu sözleşmede her 6 ayda bir gidilecek ve atların durumu kontrol edilecek. Eğer sözleşmeye uygun bakılmıyorsa gerçekten ağır cezalar uygulanacak. Yani sistem bu. Hiç sahiplendirmedik, ama yeni yöntem böyle olacak.”[5]

Bu süreçte tüm illere İstanbul Valiliği’nden[6], İBB’den ve Türkiye Binicilik Federasyonu’ndan, isteyenlere at verileceğine dair yazılar yayınlandı, insanlar atları almaya teşvik edildi. Ama atların alınmasına dair şartname bir türlü görülemedi.

Türkiye Binicilik Federasyonu’nun, 1200 atın bedelsiz olarak teslim edileceğine dair duyurusu, 15 Mayıs 2020.

Sahiplendirilen atlar nerede?

31 Mayıs 2020’de koronavirüs gerekçeli Adalar’a gidiş yasağının sona ermesiyle beraber, 5 Haziran 2020’de İBB atları çeşitli yerlere göndermeye başladı. İBB atların gönderildiği ilk yer olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Atçılık Bölümü’ne at sevkiyatını videoyla paylaşıp alkış topladı. (Oysa o sırada Büyükada İBB İspark ahırlarında kapalı tutulan atlar ölmekteydi.[7])

Bir süre sonra, atların gönderildikleri bazı yerlerde, onları alanlar tarafından başkalarına satıldığı haberlerini almaya başladık.

Ağustos ayında, cambazların (at tüccarlarının) internette at sattığı hesaplarda, İBB’den bedavaya alınmış atların görüntüleri adadaki eski sahipleri tarafından tanındı. Edirne ve Eskişehir’deki iki ayrı satılık at ilanındaki atların Büyükada’dan gönderilmiş atlar olduğunu biliyoruz.

Atları alan şahıslardan bazılarının “Kontrole gelecek olurlarsa, günübirlik geri getirirsin” diyerek at sattığını biliyoruz.

Sosyal medya üzerinden satılan ve Büyükada’daki eski sahibi tarafından tanınan bir at, Ağustos 2020. Bu at İBB tarafından 4000 TL’ye satın alındı, “iyi bakacak” kişilere “titizlikle sahiplendirildi.” Ama o kişilerce at cambazlarına satıldı, onlar da dördüncü kişilere satıyor.

Atları alanlardan bazılarına ulaşabildik. Edindiğimiz bilgilere göre, İBB at alan kişilerle, evet, bir sözleşme imzalıyor, ama bu sözleşmenin bir kopyasını onlara vermiyor. Sahiplendirme protokolü neden sır gibi saklanıyor kamuoyundan? #Şeffaflık #Dürüstlük

Burada çok ciddi bir sorun daha var: İBB’den at alanlara, atın sağlığı hakkında bilgi verilmiyor. Bugüne kadar yapılmış test ve aşılar gibi bilgilerin hiçbirinin yer almadığı boş bir karne veriliyor. Dolayısıyla, atları alanlar gayet iyi niyetli, belki işin ehli kişiler olsalar da, ata iyi bakmalarını sağlayacak temel bir bilgiden yoksun bırakılıyorlar.

Haberini aldığımız atlardan biri Şimşek. Kastamonu Daday’a gönderilen 108 attan ikisi, daha önce atı olmayan iyi niyetli bir çiftlik sahibine gönderilmiş. Bunlardan biri olan Şimşek yeni yerinde daha iki ay geçmeden hayatını kaybetti. Şimşek’i alan kişi son derece üzgündü, onun neden öldüğünü anlamamış, ama durumu ilgililere bildirmişti.[8]

Adalar’dan Kastamonu’nun Daday ilçesine gönderilen ve orada hayata veda eden Şimşek, 28 Ağustos 2020.

Atları alan kişiler arasından görüştüklerimiz kendilerine daha önce atlarla bir tecrübeleri olup olmadığının sorulmadığını söylediler. Bazıları, bulundukları yerin belediyesinin İBB’den çok sayıda at alıp, bunları dağıtmak için kendilerine verdiğini anlattı. Bu atlardan bazılarının şu anda kışı geçirecek uygun ahırları yok!

Atlar nasıl kaybediliyor?

Dikkatli ve ısrarlı araştırmalarımızdan şu sonuca vardık: Atların takip edilmesi, durumlarının izlenmesi “resmen” imkânsız kılınıyor!

Atların Adalar’dan gönderilebilmesi için Adalar İlçe Tarım Müdürlüğü atların “çıkışını” veriyor.[9] Çıkışlar İlçe Tarım Müdürlüğü’nün iznine tabi ve bu izin atların götürüleceği ilçe de belirtilerek veriliyor.

İBB’nin dağıttığı atları almak isteyenler bulundukları İl ve/veya İlçe Tarım Müdürlüğü’ne başvurarak at almak istediklerini bildiriyor. Bu talepler doğrudan Adalar İlçe Tarım Müdürlüğü’ne geliyor. Hem at almak isteyenin bulunduğu yerin tarım müdürlüğünün, hem de Adalar İlçe Tarım Müdürlüğü’nün onayı üzerine, talep İBB’nin Sahiplendirme Komisyonu’na iletiliyor. (Bu arada İBB’ye başvurup sonuç alamadığını bildirenler de var. Sosyal medya sayfalarımıza da birkaç kişi tarafından iletilen bu durumu, atlarla çalışan bir uzman twitter’dan duyurup sorgulamıştı[10]).

Kısacası, Ada’dan gönderilen atlar hakkında her iki tarım müdürlüğünün bilgisi olması lâzım: hem gönderen olarak Adalar İlçe Tarım Müdürlüğü, hem de kabul eden olarak atın gittiği yerin müdürlüğü. Atlar yola çıkarken, çipleri okutuluyor, kimlikleri doğrulanıyor (hangi atların gideceği çoğu zaman sadece çip numaraları üstünden, tesadüfi olarak belirleniyor; ancak at alırken seçenler, seçtirenler de var).

Çipleri cihazla okunup kimlikleri tespit edilen atlar, İBB’nin kiraladığı tırlara bindiriliyor. Tır içinde çıkartma gemisiyle ada dışına sürülüyorlar. Atların tırla taşınması başlı başına bir sorun. At taşımacılığında özel araçlar kullanılması gerekirken, 20 veya 25 kadar at tır dorsesine bağlanıyor. Yolculuk sırasında birbirilerine zarar vermeleri, hatta ölmeleri mümkün. Hele kaza olursa! https://www.facebook.com/v2.3/plugins/post.php?app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df239497ca0ef2ea%26domain%3Dadalarinatlari.org%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fadalarinatlari.org%252Ff64e601180a53e%26relation%3Dparent.parent&container_width=552&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fadalarinatlari%2Fphotos%2Fa.105006217732330%2F162282358671382&locale=tr_TR&sdk=joey&width=552

Ardahan’a gönderilmek üzere tıra bindirilen atlar, 4 Temmuz 2020, Büyükada, Aya Nikola.

Aydın (100 at), Kastamonu (108 at), Ardahan (140 at), Hatay (100 at) gibi örneklerde, çok sayıda at yerel belediye tarafından teslim alınıp şahıslara dağıtılıyor. Bir belediye çok sayıda atı aldıktan sonra, atlar şahıslara dağıtılırken çipleri okutulmuyor, atın kimlik bilgileri alan şahısla ilişkilendirilerek kaydedilmiyor. Yani hangi atın gerçekten nerede olduğunu, başına bir şey geldiğinde kimin sorumlu olacağını sistemli bir şekilde takip etmek imkânsız hale getiriliyor.

Halbuki Büyükada’dan atlar tıra bindirilirken yapılan çip okuma işleminde çok basit bir alet kullanılıyor. Bu aleti, atları İBB adına teslim eden görevli seyislere, İBB’nin anlaştığı tır şoförüne verip orada çip okutarak atları teslim etmek, atın kime teslim edildiğini kaydetmek o kadar kolay ki! Bunu bir tek biz mi düşünebiliyoruz?

Şu anda, atları İBB’den teslim alan belediyeler dahi, bazı atların nerede olduğunu bilmiyor. Bu atlar resmen kayıp!

Kayıp atlarla ilgili ceza kesilirse bu muhtemelen atları teslim alan belediyelere kesilecek. (Tabii bu atların izi sürülür, kayıp oldukları tespit edilir ve söylenen yaptırım uygulanırsa!) Belediyenin hizmet götürmesi gereken vatandaşların haberi bile olmadan, vatandaşın parasıyla ceza ödenecek. Atların can parası!

Bir başka nokta: Atlar teslim alındığında bunun oradaki ilçe tarım müdürlüğüne bildirilmesi gerekiyor. Bu yasal bir zorunluluk. Bir hafta içinde bildirim yapılmamasının 3000 TL’yi aşan cezası var.

Atın teslim alındığına dair bildirimin yapılıp yapılmadığı, atların gittiği yerdeki ilçe tarım müdürlüğü tarafından sorgulanabilir, ama sorgulanmıyor. Takiplerimizde arayıp görüştüğümüz ilçe tarım müdürlükleri bölgelerine gelen sevkten haberdar edilmediklerini bildirdiler. Oysa yasal olarak, Adalar İlçe Tarım Müdürlüğü bu bildirimi yapmak ve takip etmek zorunda.

Atlara elbette mal gözüyle bakmıyoruz, ama yine de satın alma bedeli üzerinden bir hesap yapalım. 4000 TL’ye satın aldığınız mesela 50 atı, anlaştığınız bir belediyeye bu şekilde göndermek 200.000 TL’lik bir “değeri” kayıtsız teslim etmek demektir.

Biz İBB’nin dağıttığı ada atlarının bir bölümünün iyi yerlerde olduğunu biliyoruz. Fakat bu usulsüzlükler tüm atların akıbetini sorgulanamaz hale getiriyor. Bu durumda, İBB veya bir başkası, atların hiçbirinin kasaplara gitmediğini söyleyemez. Çünkü denetim mekanizması kasten yıkılmıştır. Umuyoruz ki, bu yazdıklarımıza bir karşılık gelir ve iddialarımız sorumlular tarafından çürütülür. 17 Eylül itibarıyla, bizim izlememize göre, 781 at ve 12 tay[11] Adalar dışına gönderildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Tonguç Çoban 2 Eylül 2020’deki açıklamasında, gönderilen at sayısının 783 olduğunu belirtmişti.[12]

Bütün bu süreçte, İBB’nin en hafif tabirle ihmali olduğu bizce çok açık. Atların kaybedilmesinden karşı taraftaki yerel yönetimler veya ilçe tarım müdürlükleri sorumlu ise, İBB’nin bunu açıklaması gerekir. Bu kaybetmenin muhatabı kim? Atların hesabını kim verecek?

İBB’den 15 Eylül 2020 tarihinde aldığımız yazılı cevaba göre, atların gönderildikleri yerlerde denetim sorumluluğu ilçe tarım müdürlüklerine bırakılıyor. Önce “Biz atlara sahip çıkıyoruz, iyi bakıyoruz” diye açıklamalar yapıp, sonra “sonuna kadar bakacak değiliz”, “takibi Tarım Bakanlığı’nın sorumluluğunda” diyorlar. Birinci derecede sorumlular, sorumlulukları başkasına atarken, olan atlara oluyor.

İBB’ye sorduğumuz sorular karşısında gelen cevaba göre “Sahiplendirilen atların kontrol ve takipleri, sahiplendirilen kamu kurumları ve atların sevk edildiği yerdeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.” 15 Eylül 2020.

Atların böylesine sahipsiz bırakılmasında kamuoyunu yönlendiren, atlar adına kurdukları talebin takipçisi olmayan sivil grupların da payı var. Adaların Atları sitesinde ve sosyal medya hesaplarında atların iyi durumda olmadığını, adada hapsedilerek öldüklerini anlattığımızda, fayton kaldırıldığı için bundan sonra on binlerce (!) atın kurtulmuş sayılması gerektiğini, bunun yanında birkaç yüz atın kaybedilmesinin önemli olmadığını söyleyenler oluyor.[13] Yaşanan sürece atların iyiliği açısından değil, yalnızca faytonun kaldırılması açısından bakanlar ne olursa olsun bir “kazanım” sağlandığı görüşünü savunuyor. İyi niyetli birçok insan da atların düştüğü duruma inanmak istemiyor. Ayrıca bazı grup ve dernekler insanları hep birlikte sürecin takipçisi olmaya davet etmektense bunu engelleyecek, konunun çözülmüş olduğu ve artık çaba göstermek gerekmediği fikrini verecek açıklamalar yapıyorlar.[14] Kamuoyunu meseleyle ilgilenmeye çağırmayan, olayın vahametini “keşke daha önce de bunları sorsaydınız” gibi demagojik ifadelerle hafifletmeye çalışanlara inanmak atları korumuyor.

Fayton fiilen kaldırılmış durumda 9 aydır. Atların “bedel ödemesi” gerekmiyor. Faytonun kaldırılması uğruna atların feda edilmesi gerekmiyor. Bu kabul edilebilir bir yaklaşım değil. O atlar kaybedilmeyebilirdi. Resmî sayılarda dahi eksik çıkan en az 397 at, adaya kayıt dışı getirilenler dahil edilirse en az 717 at, ölmemiş olabilirdi.

Şimdiye kadar yapılmayan bundan sonra yapılabilir. Takiplerimiz sonucu edindiğimiz tüm bilgileri sürekli olarak paylaşıyoruz. Paylaşımlarımızda hangi mercilerden talepte bulunmak, birlikte bilgi edinmek için nerelere başvurmak gerektiğine, atlar için herkesin neler yapabileceğine dair önerilere sıkça yer veriyoruz.  Siz de sosyal medyada Adaların Atları hesaplarından bu bilgileri edinip sorumlulara ısrarla atların akıbetini sorabilir, kendi izleme çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Bazı atlar için maalesef artık çok geç, ama hepsi için değil. Kaybettiklerimizin hesabını sormak zorundayız!

Şimdi ne yapabiliriz?

Bundan sonra Adalar’dan at gönderilmemeli.

Gönderilmiş bütün atların durumu, teslim eden İBB ve teslim almış olması gereken ilçe tarım müdürlüklerince derhal teftiş edilmeli.

Sahiplendirme protokolü kamuoyuna açıklanmalı. Protokolde öngörülen ceza varsa, atların yerinde olmadığı, iyi durumda bulunmadığı şartlarda, tüm muhataplara bu ceza uygulanmalı.

Atların götürüldüğü yerde ilçe tarım müdürlüğüne bildirimde bulunmamış olan kurum ve kişilere yasada öngörülen yaptırım ve ceza uygulanmalı.

Caydırıcı olmasını umarız.

Biz de Adaların Atları Platformu üyeleri olarak bu denetimlere katılmak, tanıklık etmek istiyoruz. Konuyla ilgilenen diğer sivil oluşumların ve medyanın da katılımını önemsiyoruz.

Uygun olmayan, kötü şartlarda tutulduğu tespit edilen bütün atlar Adalar ilçemize geri getirilmeli.

Büyükada’da İBB İspark ahırının özellikle hareket sahası (padok) genişletilmeli, iyileştirilmeli ve atlara ihtiyaç duydukları gibi hareket imkânı verilmeli. Heybeliada ve Burgazada’da yıkılan ahırların yerine atlara layık ahırlar yapılmalı. Atlarını koruyan insanlar, mevcut ahırların yıkılmasıyla tehdit edilmemeli, atlara Adalar’da yer gösterilmeli. Adalar atlarındır!

Atları 4000 TL’ye alıp bedavaya dağıtan, tırlarla Hatay’a, Ardahan’a sevkiyatlarını bile ücretsiz yapan İBB atlara uygun hayat şartlarını sağlayacak maddi güce sahiptir. İBB bu şartları sağlamak zorundadır. İlgili bütün ilçe tarım müdürlükleri de görevlerini yapmak zorunda. Görevi ihmal, cezası olan ciddi bir suçtur.

Atların kaybedilmesine ilişkin bu tespitlerle yetkili yerel kuruluşlarla görüşüyoruz. Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesaplarımızdan durumu duyurarak takipçilerimizi de ilgili belediyeleri ve tarım müdürlüklerini telefonla arayıp atların durumunu sormaya davet ettik. Bunun üzerine bazı bölgelerde belediye ve ilçe tarım yetkilileri atları bulmak üzere harekete geçtiler. Çaba gösterince durumu iyileştirmeye katkımız olması bize iyi geliyor. Bir at bir attır ve her bir can çok değerlidir.

Saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız.


[1] Kaynak: https://www.trthaber.com/haber/turkiye/adalardaki-atlar-sahiplendirilecek-466697.html . Atları “sahiplendirme” kararında kaç atın verileceği belirtilmiyor. İBB’nin atları “sahiplendireceğini” açıklamasının hemen ardından 13 Mart 2020’de Adalar Hayvan Zabıtası Komisyonu’nun aldığı kararda, Adalar’da hayvan bakımı için işletme belgesi verilmeyeceği bildiriliyordu. (http://www.adalar.gov.tr/13032020-tarihli-hayvan-sagligi-zabitasi-komisyonu-karari , madde 13). Bu durum, atların bedavaya dağıtılmasındaki amaçlardan birinin onları ada dışına göndermek olduğunu düşündürüyor. Bu politikanın atların sağlığı ve refahıyla bir ilişkisi yok.

[2] Kaynak: https://ajanimo.com/ibbnin-atlari-bedava-sahiplendirme-kararina-atcilardan-cevap-geldi/

[3] İBB’de görüştüğümüz üst düzey yetkililer, İBB meclisinin Ak Partili üyelerin isteğiyle bu kararı aldığını, kendilerinin de aslında bedava vermek istemediklerini söylediler.

[4] Kaynak: https://adalarinatlari.wordpress.com/2020/05/15/ibbye-onerimiz-atlari-sahiplendirme-sartlari-nasil-olmali/

[5] Kaynak: https://adalarinatlari.wordpress.com/2020/05/28/ibb-atlara-sonuna-kadar-bakacak-degiliz/

[6] Valiliğin gönderdiği yazı için kaynak: https://ajanimo.com/adalarin-atlari-daha-agir-sartlarda-calistirilmak-icin-mi-sahiplendiriliyor/

[7] Kaynak: https://adalarinatlari.wordpress.com/2020/09/15/397-ata-ne-oldu/

[8] Kaynak: https://adalarinatlari.wordpress.com/2020/08/29/adadan-gonderilen-at-dadayda-hayatini-kaybetti/

[9] Adalar’a at giriş yasağını sürdürerek at çıkışına izi veren 13 Mart 2020 tarihli karar: http://www.adalar.gov.tr/13032020-tarihli-hayvan-sagligi-zabitasi-komisyonu-karari

[10] https://twitter.com/coursesbyhorses/status/1268793605541498880

[11] Kaynak: https://adalarinatlari.wordpress.com/2020/06/21/adalardan-kac-at-sahiplenildi-simdi-kac-at-var/

[12] Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/gundem/istanbulun-atli-zabitalari-6295579

[13] Bir de, adada atlar için önceden beri çabalamış olmadığımızı varsayarak “o zaman neredeydiniz” diye sorup duranlar var. Hep buradaydık. Basın ve kamuoyunun bu çabayı neden duymak, görmek istemediğini bir düşünmek gerekmez mi?

[14] Örneğin Adalar Savunması ve Dört Ayaklı Şehir adına yapılan 13 Ocak 2020 tarihli açıklamada (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1469240583252392&id=523032497873210), kendilerinin İBB ile zaten görüştüğü ve durumu takip ettikleri, atların hareketsiz bırakılmasının hukuki gerekçesi olmadığı, Kaymakamlığın da buna göre davrandığı, ayrıca adaya motorlu araç gelemeyeceği vb söylenerek insanların atların durumuna dair haklı kaygıları geçiştirilmeye çalışılıyor. Atları ahıra hapseden Valilik (İstanbul İl Mahalli Çevre Kurulu) kararı varken, atlar fiilen ahırdan çıkarılmıyorken, bu nedenle her gün atlar ölüyorken durumu önemsiz gibi göstermek sorumlu bir davranış değil.

Benzer şekilde HAKİM (Hayvan Hakları İzleme Komitesi), HAD (Hayvanlara Adalet Derneği), Yunuslara Özgürlük Platformu ve Dört Ayaklı Şehir, bizim çalışmalarımız hakkında “Adaların Atları Özgürlük İstemiyor” gibi talihsiz bir ortak açıklama yapmıştı (2 Haziran’da, tam da atların ada dışına yollanmasına başlanmak üzereyken; http://hayvanhaklariizleme.org/blog/adalarin-atlari-hayvanlarin-ozgurlugunu-istemiyor/ ). Amacımızın öncelikle atların sağlığı olduğunu açıkça söylememize ve sahadan şeffaf şekilde bilgi paylaşmamıza rağmen bu dernek ve gruplar, Adaların Atları hesaplarından anlattığımız kötü durumu düzeltmek için harekete geçmek (ya da söylediklerimiz eğer yanlış ise bunu ortaya koymak) yerine, platformu karalamaya çalıştılar. Üyeleri önemli ölçüde örtüşen bu grupların yaptığı, atların iyiliği adına daha fazla insanın -kendi doğrularına göre- harekete geçmesini durduran bir hamledir. Oysa Adaların Atları hesaplarından, atların durumuna dair bilgileri Dört Ayaklı Şehir ve HAKİM’in de aralarında bulunduğu hesaplara defalarca ilettik, HAKİM’in düzenlediği ankete hayvan hakları ihlali olarak da atların vaziyetini bildirdik. (Bu oluşumlardan bazılarında etkin olan isimler, İBB bünyesinde istihdam edildi. Atlar insanların kollama ilişkilerine mi kurban ediliyor?) (Söz konusu açıklamaya verilen cevap: https://adalarinatlari.wordpress.com/2020/06/04/atlarin-ozgurlugunu-istemek/ )