ADALARIN ATLARIYLA İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Adaların atları öldü, sürüldü, kaybedildi, kalanlar hâlâ Büyükada İBB Ahırında hapsediliyor. Bu durumdan sorumlu olan yetkililer ise sorumluluk almak yerine topu birbirine atmakta ve atlar iyiymiş gibi yanıltıcı propaganda yapmakta. Ekrem İmamoğlu aleyhindeki suçlamaların bazıları doğru, bazıları kesinlikle yanlış.

Yetkili tüm tarafları defalarca uyardığımız halde atları kaybetmek, üstüne bir de yanıltıcı beyanlar duymak bize acı veriyor. Doğru bilgiler için lütfen okuyun ve bu yazıyı paylaşın.

ADALAR’DAN GÖNDERİLEN 860 AT İLE İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

YANLIŞDOĞRU
Faytonlar kalktıktan sonra Adalar’ın tüm atları özgür oldu.Atlar önce “ruam” gerekçesi ve Valilik kararıyla 6 ay ahıra hapsedildi (ve yüzlercesi öldü). Haziran 2020’den bu yana ahır dışına çıkmaları yasak değil, ama İBB’nin elindeki atlar hâlâ hapis.
Özgürleşme atların çalıştırılmayacağı, çok iyi bakıldığı yerlere gönderilmesi ile gerçekleşti.İBB, satın aldığı atların 860’ını hiçbir denetim olmadan çalışacakları yerlere bedavaya gönderdi. Alıcılar atları başkalarına sattı.
Adalar’ın tüm atları özgürleştirildi. Doğaya salındılar.Adaların atları doğada hayatta kalamazlar. Yalnızca İBB’ye satılmamış atlar adada doğayla iç içe, iyi bakılarak yaşıyor.
Fayton kaldırıldıktan sonra Adalar’da hiç at kalmadı.Fayton varken atların yaşadığı 3 adadan Heybeli ve Burgaz’da sadece İBB’ye satılmayan birkaç at kaldı. İBB’nin satın aldığı atlardan kalanlar, Büyükada İspark ahırındalar.
İBB ücretsiz dağıtılan atları doğru yerlere gönderdi.Atlar, atla işi olmayan, at bakmayan çok sayıda belediyeye gönderildiler. Bunların atları başkalarına dağıtacağı biliniyordu. Bu nedenle ilk alıcılar üzerine çip kayıtları yapılmadı.
İBB ücretsiz dağıttığı atları sahiplendirirken bir şartname imzalattı ve bu şartnameye uyulup uyulmadığını titizlikle kontrol etti.Şartname yakın zaman kadar kamuoyuna açıklanmadı. Bu, attları koruyan bir şartname değil ve yaptırım da içermiyor. İkinci, üçüncü alıcılar zaten hiçbir şeye imza atmadı. İlk alıcılara hiçbir denetim yapılmadı.
İBB ücretsiz dağıttığı atları denetleyeceğini söyledi ve bu denetlemeleri yaparak kamuoyunu bilgilendirdi.İBB atları 6 ayda 1 yerinde denetleyeceğini söyledi ve İstanbul’daki alıcılara bile hiç denetim yapmadı. Açıklanan herhangi bir denetim sonucu da yok.
Sadece Hatay Dörtyol’a gönderilen atlar kayıp ve bu konuda sorumluluğu olanlar cezalandırıldı.Dörtyol’a gönderilenler dahil hiçbir atın takibi İBB veya Tarım Bakanlığı tarafından yapılmadı. Atları alan, satan, şartnameye uymayan belediyeler ve şahıslara hiçbir şey yapılmadı. Dörtyol Belediye Başkanının partisinden istifa etmesi bir hesap verme değildir.
İBB atları sahiplendirdikten sonra sorumluluğu ortadan kalktı.İBB atları kamu adına satın aldı, onlara bakmaktan sorumluydu ve bunu adada yapmalıydı. Bakım sorumluluğunu yerine getirmediği gibi, mutlaka sahiplendirme yapacaksa bunun gerektirdiği titiz seçim, şeffaflık, dikkatli takip sorumluluğunu da yerine getirmedi. İBB, atları gönderdiği yere denetim yapmalı, kötü şartlardaki atları geri almalıdır.
Ücretsiz dağıtılan 860 atın çipleri İBB tarafından takılmış, ama daha sonra bu çipler kötü niyetli kişiler tarafından çıkarılmış ve takip sistemi böylelikle devre dışı bırakılmıştır.Atların çipleri boyunlarında cilt altına takılır, çok küçüktür, yer değiştirir ve bulunması çok zordur. Atları satanların çipleri çıkarmaya gerek duyacağı bir takip, denetim de yok. İBB ve Tarım Bakanlığı atların çip numaralarını açıklarsa izleri bulunur.
860 atın sadece Hatay Dörtyol’a gönderilen 100 tanesi kayboldu.860 atın hiçbirinin nerede olduğu İBB veya Tarım Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Az sayıda alıcı, atların kendilerinde ve iyi durumda olduğunu kendileri beyan etti.
Adaların atları sadece Hatay Dörtyol’a at gönderildi.Hayır. Toplam 860 at çeşitli il ve ilçelere gönderildi.
  Adalar’dan gönderilen atların kaybolması ile ilgili tek sorumluluk İBB’dedir.Atların gönderileceği yerler İstanbul İl Tarım Müdürlüğünce de onaylandı. Çıkışları Adalar Tarım Müdürlüğü tarafından yapıldı. Tarım Bakanlığı yetkilileri, alıcıların olduğu yerlerde ilçe teşkilatlarını bilgilendirerek atların alıcı üstüne kaydını sağlayabilirdi. İBB ve Tarım Bakanlığı işbirliği yaparak atların kaybolacağı şartları birlikte oluşturdular. Şimdi iki kurum da çip no takibi ile atların bulunmasından sorumlu. Bulunamayanlardan sorumlu olanlar ve kasıtlı kaybetmede payı olanlar hakkında hukuki işlem yapılmalı.

ADALAR’DA BÜYÜKADA İSPARK AHIRLARINDAKİ ATLARLA İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

YANLIŞDOĞRU
İBB’nin atları ücretsiz dağıtmasının ardından Adalar’da at kalmadı.İBB’nin kendi açıkladığı rakamla 115 at Büyükada’da İBB İspark ahırındadır. Büyükada, Heybeliada ve Burgazada’da İBB’ye satılmayan birkaç at yaşıyor. Burgazda ve Heybeliada’dakilerin ahırları Mart ve Nisan 2021’de İBB tarafından yıkıldı.
İBB Adalar’da kalan at sayısı ile ilgili şeffaf bir politika yürütüyor.İBB, sorduğumuz resmi soruları genel geçer yanıtlarla geçiştiriyor. Atların ölüm nedenleri açıklanmıyor, yaşadıkları ahırın ziyaret edilmesine izin verilmiyor. Az sayıda atla reklam videoları çekilerek atlara iyi bakılıyormuş gibi kamuoyu yanıltılıyor.
Büyükada’daki İBB İspark Ahırlarında at sayısı net ve düzenli bir şekilde, yeni doğumlar ve ölümleri de içererek düzenli olarak açıklıyor.İBB’nin Adalar’daki atlarla ilgili çalışmalarında hiçbir şeffaflık ve düzen yok. Denetim de yapılmıyor.
İBB İspark Ahırlarında sıradışı at ölümü olmamakta, atlar sadece eceliyle ve yaşlılıktan ölmektedir.Atların en önemli ölüm nedeni ahıra hapsedilmeleridir. At, doğası gereği koşmaya, serbest harekete ihtiyaç duyar. Ayrıca insancıldır, temas ister. İspark Ahırında atlar hareketsizliğe bağlı sindirim ve dolaşım sorunlarından, sevgi görmemekle ilgili stres kaynaklı sağlık sorunlarından ölüyor. Burada at veterineri yok.
İsteyen herkes ve basın kuruluşları İBB İspark Ahırlarındaki atları ziyaret edebilir.Büyükada İBB İspark Ahırlarına giriş için izin gerekiyor. Bu izin için yaptığımız başvurular çeşitli gerekçelerle reddediliyor. Basın ancak İBB daveti ile içeri girebilir ve sadece kendilerine gösterilen (iyi durumdaki) atları görebilir.
İBB İspark ahırlarında kalan atların yaşam koşulları uluslararası standartlara uygun ve maksimum düzeyde iyidir.Atlı zabıta olarak kullanılan 10 at dışındaki atlar dışarı çıkarılmıyor. Büyük bölümü günlerinin çoğunu zincirle bağlı olarak geçiriyor. Atların hapsedildiği yerde İBB az sayıda ata sağlanan 14 metrekarelik “loca”ların reklamı yapıyor.
İBB İspark Ahırlarında kalan atlar açık havada vakit geçirebilmektedir.Ahırın çok kısıtlı bir gezinti alanı var (padok). Koşabilecekleri sağlıklı bir ortam yok. Eskiden adada serbestçe gezebilen atlar, İBB yetkilileri tarafından ahır dışına hiç çıkarılmıyor.
İBB’nin yayımladığı videolar ve yapılan haberlerde gördüğümüz gibi, İspark Ahırlarında tüm atlar çok iyi bakılmaktadır.Videolar iyi bakılan az sayıda atla çekiliyor. Haberler gerçeği yansıtmıyor.
İBB Ahırlarında at uzmanı veteriner hekimler düzenli sağlık kontrolleri yapmaktadır.Adalar’da at uzmanı veteriner hekim yıllardır yok. İBB atları aldıktan sonra burada atlarla hiç tecrübesi olmayan iki veteriner görevlendirdi. Israrlarımız sonunda, Şubat 2021’de İ.Ü.’den at veterineri bir öğretim üyesi ile çalışmaya başladılar. Bu uzmanın ayda birkaç defa atlara bakmaya gelmesi bile çok olumlu fark yarattı. Adada halen tam zamanlı at veterineri yok.
Şu anda İspark Ahırlarında olması gereken at sayısı ile İBB’nin açıkladığı rakamlar birbiri ile örtüşmektedir.İBB 1179 at aldı, doğan taylarla beraber burada 1199 at olması gerekir. 860 at ada dışına gönderildiğine göre ahırda bulunması gereken at sayısı 339’dur. Ama açıklanan at sayısı 115’tir.
Adalarda “ahırlar yıkılmasın” diye yapılan kampanya son derece gerçek dışıdır. Adalar’daki tüm atlar Büyükada’daki İBB ahırındadır.Aralık 2019’da İstanbul Valiliği’nin koyduğu karantina öncesinde Burgaz, Heybeli ve Büyükada’da atlar yaşıyordu. İBB satın aldığı bütün atları Büyükada’ya götürdü. Heybeli ve Burgaz’da İBB’ye satılmayan atların ahırını İBB yıktı. Ahır bölgesi İBB tarafından 1960’lardan beri kiralanmış olduğu için, ahır yapma yetkisi yasal olarak sadece İBB’de var. İBB Burgaz ve Heybeli’de ahır yapacağını söylüyor ama hiçbir adım atmıyor. Adalılar, İBB’nin elindeki atların sadece Büyükada’da değil her adada hayatın içinde korunmasını, satılmayan atların da sahipleriyle adada yaşayabilmesini istiyor.

ADALAR’DA RUAM HASTALIĞI VE ATLARLA İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

YANLIŞDOĞRU
Adalar’da ruam hastalığına yakalanan atlar vardı. Bu atlar acı çektirilmeden öldürüldü.Ruam hastalığının kontrol altına alınması için Adalar Tarım Müdürlüğü’nce yapılması gerekenler yapılmadı. Atlar, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerince birbirinin gözü önünde, korku ve acı içinde öldürüldüler. Bu işlemde ruam yönetmeliğinde belirtilen karantina kurallarına da uyulmadı.
Adalar’da fayton kaldırıldıktan sonra ölen atların hepsi ruam hastalığına yakalanmıştı.Ruam olduğu iddia edilen 105 at Aralık 2019’da itlaf edilmişti zaten. Ruam toprak vb aracılardan bulaşmaz. Daha sonra yapılan tüm testlerde atlar temiz çıktı. 2020 ve 2021’de ölen atların hiçbiri ruamdan ölmedi.
Ruam bulaşmamış atlar İBB tarafından satın alındı ve özgürleştirildi.Ruamın zaten görülmediği Heybeli ve Burgazada’daki atlar İBB tarafından satın alınıp ruam görülen Büyükada’daki ahıra hapsedildi (ruam karantinasının da ihlalidir). Ruam bulaşmamış atlar, İBB tarafından satın alındı ama özgür olmadılar, ahırlara kapatıldılar. 19 Haziran 2020’ye kadar, ahır kapatmanın sebebi İstanbul Valiliği’nin koyduğu ruam karantinasıydı. Bundan sonrasında atların ahır dışında dolaştırılması önünde hiçbir engel yok, ama çıkarılmıyorlar.
Atların ruam iddiasıyla itlaf edilmesinden İBB ve Ekrem İmamoğlu sorumludurRuam gerekçeli itlaflarda İBB ve Ekrem İmamoğlu’nun hiçbir sorumluluğu yoktur. Atlar o sırada İBB tarafından alınmamıştı. İşlem Adalar İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılmıştır ve öncelikle Müdür Feramis Çiftçi’nin sorumluluğu vardır.
Ruam olduğu iddiasıyla birbirinin gözü önünde öldürülen atların gerçekten hasta olduğunu kanıtlayan test sonuçları açıklanmıştır.Adalar İlçe Tarım Müdürlüğü, atların sahipleri de dahil hiç kimseye test sonuçlarını vermemiştir. Test sonuçları İstanbul Valiliği’ne gönderilmiş ancak taleplerimize rağmen açıklanmamıştır. Öldürülen 105 atın gerçekten ruam olduğuna dair hiçbir kanıt açıklanmadı.
Adalar ilçesinde atların ruam taraması kesin sonuç veren kan testiyle yapılır.Adalar’da ruam testi derialtına enjeksiyon yöntemiyle yapılıyor. Bu test kesin sonuç vermiyor, uygulama hataları nedeniyle sağlıklı atlar ruam sanılıp öldürülüyor İstanbul’un başka pek çok ilçesinde, kesin sonuç veren kan testi uygulanıyor. Adalar için de aynısı talep edildiği halde kesin sonuç vermeyen eski yöntem kullanılıyor.
Adaların Atları Platformu fayton varken atların durumuyla hiç ilgilenmemiştir.Adaların Atları Platformu, fayton olup olmadığına değil atların yaşam şartlarına bakıyor. Platform Ocak 2020’de kuruldu, şimdi platforma dahil olan kişiler fayton varken de atların yaşam hakkını, şartlarının düzeltilmesini savunuyordu. Kötü muameleye izin verilmemesi, denetim yapılması, at veterineri bulunması, ahırların düzenlenmesi için çaba gösteriyorduk.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s