İBB Meclis Üyesi Tüfekçi: “Adalar ve atlar için çözüm faytonu kaldırmak değil, düzenleme ve denetimdir” (Ekim 2018)

İBB Meclisi CHP Üyesi Erdal Tüfekçi Meclis Kürsüsünde İBB Başkanı Mevlüt Uysal’a ve AKP’li Meclis Üyelerine Seslendi: Adalarda Faytonları Kaldırırsanız, Adaları Motorlu Araçlara Teslim Edersiniz!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 2018 yılı Ekim ayı Meclis toplantılarında Üsküdar Belediyesi ve İBB Meclisi CHP Üyesi Erdal Tüfekçi’nin Adalar’da kaldırılmak istenen faytonlar hakkındaki gündem dışı konuşmasının tam metni (İBB CHP Grubu Basın Danışmanı Hıdır Ulağ’ın 19 Ekim 2018 tarihli Facebook gönderisinden alınmıştır):

Sayın Başkan değerli meclis üyeleri, Yüzyılı aşkın süredir İstanbul’un tarihi merkezi ve Boğaz hattı dışında kalan en önemli turizm merkezlerinin başında gelen, Prens Adaları olarak adlandırdığımız Büyükada, Heybeliada, Burgaz adasından kısa bir süre sonra faytonların Ada içi ulaşım hizmetinden kaldırılacağı, yerine elektrikli motorlu araçlarının konulacağı bilgisi İBB TARAFINDAN basın yoluyla kamuoyuna paylaşılmıştır. Daha öncesinden de Sayın Cumhurbaşkanı, Yenikapı’dan halka seslendiği zaman “Adalardaki atları doğaya salacağız, özgürlüklerine kavuşturacağız, bunun için düzenlemeler yapıyoruz” demişti. Şunu öncelikle belirtmek isterim ki, Adalarda faytonlara koşulan atlar yabani at, yılkı atı değil ki, doğaya salasınız! Evcilleştirilmiş atların insanla ilişkisini kopartırsanız atlar yaşayamaz. Binlerce yıl önce evcilleştirilen at türü insanla birlikte çalışarak gelişmiş, var olmuştur, aksine çalışmayan at tür olarak yok olmaya mahkûm olur. Ayrıca atların çalıştırılmayıp doğaya salınacağı ve türlerinin doğada sürdürüleceği de kuşkuludur. Değerli meclis üyeleri; Bilindiği gibi Adalar ilçesinde faytonlar için taşımacılık kararları İBB, UKOME ye bağlı TUHİM tarafından alınmaktadır. Adalar Belediyesinin faytonları ve ulaşımı düzenleme ve yönetme yetkisi, daha önce Adalar Belediyesi tarafından verilen ruhsat ve plaka işlemleri de TUHİM’e devredilmişti. Dolayısıyla Adalardaki bu fayton sistemin tek sorumlusu İBB’dir.

Değerli meclis üyeleri; Adaların sembolü olan faytonlar neden kaldırılmak isteniyor? İlk aklınıza gelenler, hayvanlara eziyet ediliyor olması, çevre kirliliğine neden oluyor olması, faytonların bakımsız olması, atların yetersiz, güçsüz olması, faytoncu esnafının kural tanımayan davranışlarda bulunması ya da kılık kıyafeti gibi… Sorunlar yüzünden değil mi? Şimdi bu kürsüden İBB yetkililerine soruyorum! Bu olumsuzlukları engellemek için şimdiye kadar bir şeyler yaptınız mı?

Örneğin:

1- Adalara getirilen atlar, ırk, mizac ve huy olarak fayton çekmeye uygun mu? Bunların bir kıstası var mı? Bunu denetliyor musunuz?

2- Kısmen de olsa yarış atı çıkması, yaşlanmış, sakatlanmış atlar getirtilebiliyor bunların kontrolü nü yapıyor musunuz?

3- Haralarda üretilen fayton çekmeye elverişli atların kullanılmasına özen gösteriliyor mu? Bununla ilgili faytoncu esnafına yol yordam gösteriyor musunuz?

4- Atlar ve atları çalıştıranlar siğortalanabiliyor mu? Bu konuda bir çalışmanız, bir girişiminiz var mı?

5- Kamu kurumlarının sağlaması gereken at konusunda uzman tam zamanlı çalışan, yeterli ilaç ve malzemeyle donatılmış veteriner desteği veriyor musunuz?

6- Bir atın hangi süreyle ne kadar çalışacağı, işe çıkacak durumda olup olmadığını kontrol ediyor musunuz, bununla ilgili olumsuz tespitlerde cezai yaptırımlar uyguluyor musunuz?

7- At ahırları her atı alacak sayıya ulaştırılıp bakım standartlarını sağlıyor musunuz?

8- Bunun ötesinde atların serbestçe dolaşabilecekleri, istirahat edecekleri alanlara ihtiyaçları olduğundan, bununla ilgili çalışma yapıyor musunuz? Örneğin orman idaresi ile yapılmış bir protokolünüz var mı?

9- Faytoncu esnafına dönemsel olarak iletişim, beden dili, müşteri ilişkileri, hijyen kuralları, kişisel bakım, faytonların temizliği ve atların bakımı gibi konularda eğitim sağlıyor musunuz?

10- At dışkısı yollara saçılmayacak kıymette çok değerli bir gübredir, örneğin Veliefendi’den çıkan at gübreleri Pamukova elektrik santralinde biomass [biyokütle] olarak kullanılmaktadır. Bu biyolojik atık konusunda eğitim, teşvik anlamında bir çalışma yapıyor musunuz?

Değerli meclis üyeleri; bu sorularımın hiç birine olumlu cevap verebilecek İBB’de bir sorumlu, bir yetkili yoktur, çünkü 1500 civarında at ve 277 faytonun bulunduğu adalarda, bu işleyişin düzen ve denetimini sağlayacak detaylı bir yönetmelik yıllardan beri ne yazık ki hazırlanmamıştır. Bunun doğrudan sorumlusu, Adalar Belediyesi’nin zamanında hazırlamış olduğu ve İBB‘ye sunduğu fayton yönetmeliğini bile onaylamayan İBB’dir. Koruma kurulunun doğru bir temel ilkesi vardır, 1/5000’lik planlarda ada yolların prensipte kaldırımlar dâhil yaya yoludur. Bu karardan asla vazgeçilmemesi lazımdır, çünkü motorlu araç trafiği adaların alt yapısını tamamen bozacağı gibi ada ormanlarının da yok olmasına neden olacaktır. Bir zamanlar Adalarda görev yapmış bir Kaymakamın söylediği gibi, “Adaların yaşanılabilir olması için, karadan köprüyle bağlanmalı ve ormanlarını 1/3 ü imara açılmalıdır” İşte Adaları yok etmek isteyen zihniyet budur, zihniyetin pratiği ise eğer hemen olmuyorsa “Adaları yavaş yavaş motorlu araç trafiğine ve bundan sonrada Ada ormanlarını imara açmaktır.”

Değerli meclis üyeleri; Fayton yönetmeliğinin yapılıp uygulanmamasının ardında yatan asıl neden budur, atlardan dolayısıyla faytonlardan kurtulunca adeta emlak yağmacılarına gün doğacaktır. Şunu hiç aklımızdan çıkartmamamız lazım, Kentsel ve doğal sit alanı olan İstanbul Adalarını, atların ve faytonların varlığı korumaktadır. Adalarda ulaşımı sağlayan fayton’ları korumak Adaların motorlu araç trafiğine açılmasını önleyici en önemli faktördür. Ulaşımın artması ve adadaki uzak mesafelere daha kolay ulaşım sağlanması emlak vurguncularından başka kimsenin işine yaramaz. Değerli meclis üyeleri; Faytonlarla ilgili gelen şikâyetlerin neredeyse tamamı faytoncu kaynaklıdır. İşini dürüstçe yapan faytoncu esnafı mevcut kuralların uygulanmasını, kendilerine yönelik denetim yapılmasını, eğer yönetmelik yeterli değilse bunun yeterli hale getirilmesini, aralarında varsa çürük elmaların ayıklanmasını canı gönülden istemektedirler. Ancak İBB yapması gereken denetimleri yapmadığı gibi, şikâyetler de yanıt vermemekte, olan bitenden haberdar olmasına rağmen, bir kaos ortamı yaratılarak asıl amaçları olan adaları motorlu taşıtlara açma adımını atmak istemektedir. Değerli meclis üyeleri; Fayton sistemi günümüz koşullarında birçok ülkede kullanılıyor değil mi? Evet hayvana eziyet edildiği için, özgürlükleri kısıtlandığı için iptal edilmiş bir fayton sistemi hiç bir ülkede yok. Demek ki diğer ülkelerde hayvana eziyet edilmeden de, özgürlükleri kısıtlanmadan da bu sistem işleyebiliyor. Peki, hayvana eziyet ettirmeden bu sistemin işlemesini sağlayacak kurum kimdir? İBB’dir. Ülkemizde hemen hemen her konuda yanlış, yasalara ve kurallara aykırı işleyen birçok şey bulunabilir, çözüm bunları ortadan kaldırmak değil, yanlışları ortadan kaldırmaktır.

Değerli meclis üyeleri; basında resimlerini görmüşsünüzdür, atlı faytonların yerine elektrikle çalışan motorlu nostaljik faytonlar getireceğiz diyorlar… Nostalji nedir arkadaşlar; nostalji geçmiş bir çağa, geçmişteki yaşama duyulan sevgi ve özlemdir, oysa faytonlarımız, tarih boyunca ve günümüzde motorlu araç trafiğine kapalı adaların bir sembolü, bir parçasıdır. Fayton sürücüleri, atlar ve arabalar için pek çok sorun olmakla birlikte bunlara çözüm yolları aramak ve bulmak zor değildir. Bir sistem dâhilinde uygulamalar ve denetimlerle tüm sorunları yok edebilirsiniz. Yeter ki istensin ve iyi niyetli çabalar gösterilsin. Ayrıca faytonlar sadece Adalar’da değil Türkiye’nin birçok beldesinde turistik ve ulaşım amaçlı kullanılmaktadır. Bence hayvan severler için çok daha önemli olması gereken konu 1500 atın bulunduğu Adalar’da bir hayvan hastanesinin, at uzmanı veterinerlerin ve tam zamanlı çalışan bir ekibin bulunmayışı olmalıdır. Ancak bu sorunları çözmek yerine özellikle akülü araçlar ve motorlu araçların artışı ile yaratılan fiili durum ve kaos için sorunların tek nedeni olarak faytonları göstermek ve radikal bir çözümü seçerek faytonların kaldırılmasını istemek Adalar’ı motorlu araçlara teslim etmek demektir. Bundan sonrada Ada yollarında her gün korna gürültüsü, freni patlayan, sürat nedeniyle kazalara karışan arabaları tv’ler de görüp gazetelerde okumuş olacağız.

Değerli meclis üyeleri, Adalar’da yayalar, bisikletliler ve faytonlar arasındaki hassas dengeyi koruyan bir ulaşım yöntemini desteklemek ve hayata geçirmek önceliğimiz olmalıdır. Çözüm faytonu kaldırmak değil, düzenlemeyi etkin denetimle birlikte gerçekleştirmektir, eğer denetiminizi yaparsanız, hayvanlara yapılan eziyetin önüne geçersiniz. Adaların geleceğini tehdit eden motorlu taşıtların girmesini engellersiniz. Ada, kent kültürünü silmemiş olursunuz.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi CHP Meclis Grubu Haber Bülteni / Basın Danışmanı Hıdır ULAĞ

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s