Adalar Strateji Belgesi ve Koruma Amaçlı İmar Planı, İBB Meclisince iade edildi (Adalı Dergisi yazısı)

Adalı Dergisi’nde 5 Şubat 2022’de yayınlanan yazı: Adalar İlçesi Strateji Belgesi ve 1/5000 Ölçekli KANİP [Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı] Haziran 2021’de mevcut yasa ve yönetmelik çerçevesinde Kentsel Sit Alanları, Doğal ve Çakışan Sit Alanları, Kıyı Alanları ve Strateji Belgesi olmak üzere 4 ayrı dosya ile birlikte karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmişti. Cumhurbaşkanı’nın 05.11.2021… Read More Adalar Strateji Belgesi ve Koruma Amaçlı İmar Planı, İBB Meclisince iade edildi (Adalı Dergisi yazısı)

“Atlara sordunuz mu hiç?”

7 Ocak 2020 tarihinde Adalı Dergisi’nde Nilgün Refiğ Pala’nın kaleme aldığı yazı: İki at bir kuytuda baş başa vermiş, hararetle fısıldaşıyorlardı, kulak kabarttım: – Bizi artık buralarda istemiyorlar, zaten yeterince eziyet çektik, yolun sonuna geldik. – İsteyen de var, istemeyen de. – Sen kalmaktan yana mısın? – Ada çok güzel, doğası tam bize göre, buraya… Read More “Atlara sordunuz mu hiç?”