ABD – New York fayton düzenlemesi

Emre Yalçın’ın 24 Aralık 2019’da, kişisel facebook hesabından paylaştığı yazıdır.

“Atların çalışma koşullarına dair kaynak taramalarım sürüyor. Bu araştırmalarım sırasında şunu gördüm ki, ABD’de Hayvanlara Eziyeti Önleme Derneği çoğu yerde bu yönetmeliklerin hazırlanmasında bir sivil toplum temsilcisi olarak belirleyici role sahip. Öte yandan faytonların işlediği hemen her şehirde faytonların hepten kaldırılmasını savunan hayvansever grupları var. Ancak genel olarak onların önerileri değil, atları birer ‘çalışan’ kabul eden ve ancak atlıklarına uygun koşullarda çalışmalarını kabul eden hayvansever gruplarının önerileri kabul görüyor. Bu gruplar hazırlanan yönetmeliklerin hayata geçirilmesi ve denetlenmesi sürecinde de belediyenin yanı sıra aktif görev alıyor.

Dün New Orleans’lı bir faytoncu kadının blogundan o şehirdeki çalışma koşullarına dair sayfaları çevirmiştim. Bu kez New York belediyesinin sitesinden ilgili iki sayfayı çevirdim. Konuya hâkim olmadığım için çeviride sırıtan yerler olması kaçınılmaz. Uyarılarınızı dikkate almaya hazırım.

Burada yazmıyor ama bazı şehirlerde yolcuyu ve yükü alan araba kantarda tartılmadan sefere çıkamıyormuş. Asansörlerdeki aşırı yük sınırı, motorlu araçlardaki istihap haddi faytonlarda da var yani.Bir de bugün haberi yapılan karantina yüzünden hareketsiz kalma meselesi ortaya çıktı (https://t24.com.tr/haber/adalar-da-karantinaya-alinan-atlar-icin-bir-yardim-cigligi-ayak-bilekleri-sismeye-basladi-birkac-gune-fonksiyonlarini-kaybedecekler,853377). Çevirdiğim yönetmelikler bu konuyu da titizlikle ele almış, durgun mevsimde bile günlük egzersizlerin aksatılmasının sağlık sorunlarına yol açacağı uyarısını da içeriyor. YANİ ADALAR’DA SAĞLAM ATLAR KASITLI BİÇİMDE SAĞLIKLARINDAN EDİLİYOR!!!

Metinde fazla tekrar var, ama düzeltmek bana düşmez. Belki birilerinin işine yarar, birilerinin daha doğru kararlar almasına faydası dokunur diye buraya bırakıyorum.”

New Yprk’ta gökdelenlerin gölgesinde bir fayton. Kaynak: internet.

New York Belediyesi Sağlık Müdürlüğü’nün Atlarla İlgili Sayfası (https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/horses.page)

New York Şehrinde Çalışan AtlarNew York’ta çalışan her atın Kamu Sağlığı Veteriner Müdürlüğü’nün verdiği ruhsata sahip olması gerekir. Çalışan atlar ifadesi, ücret karşılığı halka hizmet veren tüm atları kapsar. At sahipleri atlarına nasıl ruhsat alınacağına dair şu adresten bilgi alabilirler: https://www1.nyc.gov/nycbusiness/description/working-rental-horse-license

Atlara Çalışma Ruhsatı Verilmesi ve Korunmasına Dair KanunKanunun mühim noktaları:

• Koşum atları 24 saatlik bir kesintisiz dönem içinde dokuz saatten fazla çalışamaz.

• Biniş atları 24 saatlik kesintisiz bir dönem içinde sekiz saatten fazla çalışamaz.

• Koşum atları her 12 ay içinde en az beş haftalık tatil veya izin hakkına sahiptir ve bunu bir at ahırında geçirirler.

• Çalışma ruhsatı alacak her atın ilk olarak işe başlamadan önce, ruhsatını aldıktan sonra da 4 ilâ 8 aylık aralıklarla ve ruhsat yenilemesi sırasında veteriner hekim muayenesinden geçmesi şarttır. Kötü muameleye maruz kalan veya ihmal edilen atlarla ilgili ihbarlarınızı polis imdat hattına yapınız.

New York Belediyesi İdari Tüzüğü ve Sağlık Yönetmeliği’ndeki Değişiklikler New York Belediyesi Sağlık Yönetmeliği 161.21

(pdf linki: https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/about/healthcode/health-code-article161.pdf)

Bundan böyle bütün at sahiplerinin ve ahır işletmecilerinin, New York’ta baktıkları veya herhangi bir sebeple şehre getirdikleri tüm atlarının kuduz aşısı kayıtlarını gerektiğinde ibraz etmek üzere hazır bulundurmaları şartı getirilmiştir.

New York belediyesi sınırları dahilinde çalışan atlarla ilgili 10 Numaralı Yerel Kanun’a yapılan ekle getirilen yükümlülükler:

• Ahırlardaki at bölmeleri, koşum atlarının bir yere çarpmadan dönebilecekleri ve yatabilecekleri ölçüde (en az 2,10 m genişliğinde, 5,6 m2 büyüklüğünde) daha geniş olarak inşa edilir.

• Fayton atları her yıl beş hafta izin yapar.

• Hem koşum hem biniş atları yıllık muayenelerinin dışında her dört ilâ sekiz ayda bir veteriner muayenesinden geçirilir.

• Beş yaşından küçük atlar faytona koşulamaz, 26 yaşından büyük atlara çalışma ruhsatı verilmez.

• Kasım-nisan döneminde ağır kış koşullarında fayton atlarını yelelerinden sağrılarına dek örtecek büyüklükte battaniyeler hazır tutulur. Bunlara ek olarak, yağmur yağdığında ya da hava sıcaklığı 13 C’nin altında düştüğünde kullanılmak üzere su geçirmez battaniyeler veya daha hafif malzemeden yapılmış örtüler daima hazır bulundurulur.

• Çalışan atların barındığı ahırlarda acil durum protokolleri ve sigorta bilgileri hazır bulundurulur.

• Fayton ücretleri ilk 20 dakika için 50 dolara yükseltilmiştir.

• Faytonculuk kurslarına kaydolmak isteyenler için, motorlu araç kullanma ehliyeti sahibi olma şartı aranır.

• Daha önce başka bir yerden fayton ehliyeti almamış adaylara deneme ehliyeti verilir.

• Halihazırda belirlenmiş çalışma saatlarine ek olarak, hiçbir fayton sabah 3 ile 7 arasında çalıştırılamaz, art arda yedi gün boyunca çalıştıralmaz.

• Yeni güzergâh kısıtlaması: Faytonlar Manhattan’daki 34. Cadde’nin kuzeyinde işletilemez.

• Her faytonun acil durum freniyle donatılmış olması gerekir. Plakaların çevresinde kafi aydınlatma sağlanır ve reflektörler takılı bulundurulur. Her arabada dışkı toplayıcı düzenek bulunur.

Daha fazla bilgi için bkz. New York’ta Atlar Nasıl Bakılır?

[Sıkça sorulan sorular bölümü çevrilmemiştir]

New York’ta Atlar Nasıl Bakılır?

New York belediyesi sınırları içinde çalışan tüm atların iyiliğinden ve mutluluğundan, Kamu Sağlığı Veteriner Müdürlüğü sorumludur. Bu sayfada New York’ta hayvanlarınızı emniyette ve sağlıklı koşullarda tutmanız için bazı tavsiyeler yer alıyor.

At Sağlığı

• Herhangi bir koşum atının New York’ta çalışma ruhsatı alabilmesi için, çalışmaya başlayacağı esnada beş yaşını doldurmuş olması şartı aranır.

• 26 yaşından büyük atlar koşum ya da biniş atı olarak çalışma izni alamaz.

• Atın yaşının tespiti için resmi ruhsatlı bir veterinerin raporu, resmi at nüfus kaydı veya Kamu Sağlığı Veteriner Müdürlüğü’nün verdiği sağlık karnesi esas alınır.

• At sahipleri kasım-nisan döneminde her faytonda ağır kış koşullarında fayton atlarını yelelerinden sağrılarına dek örtecek büyüklükte battaniyeler hazır bulundurur.

• Yağışlı havalarda ya da hava sıcaklığı 13 C’nin altında düştüğünde kullanılmak üzere su geçirmez battaniyeler veya daha hafif malzemeden yapılmış örtüler daima hazır bulundurulur.

At Bakımı ve Yasal Yükümlülükler

Barınak:

• Ahırlardaki at bölmeleri en az 2,10 m genişliğinde, 5,6 m2 büyüklüğünde inşa edilir.

• Bölmeler koşum atlarının bir yere çarpmadan dönebilecekleri ve yatabilecekleri şekilde tasarlanır.

• Atlar ahırlarındayken bağlı tutulmazlar. Bölmeleri temiz ve kuru tutulur ve üzerine yatabilecekleri malzeme daima hazır bulundurulur. Bu malzeme günde en az bir kere değiştirilir ve en az 7,5 cm kalınlığında döşenir.

• Ahırlarda yeterli ve düzgün çalışan ısıtma ve havalandırma sistemi kurulur. Ahır içi sıcaklığı kışın 2 C’nin altına düşmeyecek düzeyde tutulur.

Yem ve Su:

• Uygun miktarda yem ve su daima hazır bulundurulur.

• Temiz içme suyu ve tuz, tüm atların serbestçe erişebilecekleri biçim ahırlarda sürekli olarak bulundurulur.

Tıbbi Bakım:

• Atların şu aşıları yaptırması şarttır/tavsiye edilir:

o Kuduz

o Doğu/batı at ensefaliti

o Batı Nil virüsü

o Rhinopneumonitis virüsü

o Tetanoz

• Yılda iki kez düzenli veteriner muayenesi yaptırılır.

• Atlar temiz tutulur ve harici parazitleri düzenli olarak kontrol edilir.

• Benzer şekilde iç parazitleri de düzenli olarak kontrol edilir.

• Atlar daima tımarlı, tıraşlı ve düzgün nallı tutulur. Üç ila altı haftada bir düzenli olarak traş ve nal kontrolünden geçirilir, lüzumlu durumlarda düzenli kontrol süresinin dolması beklenmez.

• Çoğu atların dişlerinin yılda bir kez veteriner tarafından törpülenmesi gerekir. Dişleri sağlıksız atların yılda birden fazla defa bakım görmesi gerekebilir.

Tımar:

• New York Belediyesi yönetmelikleri çalışan atların temiz tutulmasını şart koşar.

• Her atın günde en az bir kez tımar edilmesi gerekir.

• Çalışan atların düzenli sinek kontrolünün yapılması kanun gereğidir.

Çalışma ve İstirahat:

• Koşum atları 24 saatlik bir dönem içinde dokuz saatten fazla çalıştırılamaz.

• Biniş atları 24 saatlik bir dönem içinde sekiz saatten fazla çalıştırılamaz.

• Atın sağlığı ve güvenliği açısından tehdit oluşturacak ağır hava koşulları veya başka tehlikeli durumlar söz konusu olduğunda at sahipleri atlarının anayollarda, sokaklarda ya da gezi güzergâhlarında çalışmasına izin veremez. Çalıştığı sırada böyle koşulların doğması durumunda atlar mümkün olan en kısa yoldan ahırlarına götürülür.

• Atlar her iki saatlik çalışmalarından sonra en az 15 dakika istirahat ettirilir. Çalıştıkları süre boyunca, kış ayları da dahil olmak üzere atlar düzenli olarak sulanır.

• Çalışma saatleri içinde makul aralıklarla atlara yem ve su verilir. • Atların sağlığı için günlük egzersiz can alıcı önem taşır; azotüri ve kolik başta olmak üzere bir dizi hastalığın önlenmesi için elzemdir. Turizm sezonunun ağrı seyrettiği dönemlerde at sahipleri atlarının günlük egzersizleri için gerekli düzenlemeleri yapmakla sorumludur; araba boşken sürmek ya da atı yularla gezdirmek yeterli kabul edilir.

• Atlar bağlı tutulduğunda, bağlı tutan ip geme değil yulara bağlı olmalıdır.

• Hava sıcaklığı 32 C’den yüksek olduğunda ya da -8 C’den düşük olduğunda atların çalıştırılması yasa gereği mümkün değildir. Bu koşullar atın çalıştığı sırada ortaya çıkarsa sürücünün işi tatil edip ahıra dönmesi gerekir.

Koşum takımları:

• Acil durumlarda ve güvenlik gerekçesiyle kullanılmak üzere atlar ahırdayken yuları ya vurulu tutulur ya da bölmesinin hemen dışında asılı bulundurulur.

• Eyer, gem, başlık ve tüm diğer koşum takımı unsurları bakımlı tutulur ve atın bedenine tam oturacak şekilde ayarlanarak vurulur.

• Her koşum atı için arabada dışkı toplayıcı düzenek bulunur.

• Kasım-nisan döneminde her faytonda ağır kış koşullarında fayton atlarını yelelerinden sağrılarına dek örtecek büyüklükte battaniyeler hazır bulundurulur.

• Hava sıcaklığı 13 C’nin altında düştüğünde kullanılmak üzere su geçirmez battaniyelerin hazır bulundurulması şarttır.

İzin/Tatil:

Tüm çalışanlar, özellikle de geçici olarak çalışanlar için New York belediye yönetmelikleri şunları şart koşar:

• Fayton atları bir yıl içinde beş haftadan az olmamak üzere, padoku veya açık gezinti alanı bulunan ahırlarda iznini kullanarak istirahat eder.

• Bu izinlere dair belgeler Veterinerlik Müdürlüğü veya Hayvanlara Eziyeti Önleme Cemiyeti talep ettiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurulur.

Çalışma Sıcaklıkları:

• Hava sıcaklığı 32 C’yi geçtiğinde veya -8 C’nin altına düştüğünde atlar çalıştırılamaz ve ahırlarına geri götürülür.

• Bütün koşum atlarının ağır hava koşullarından korunması esastır. Kasım-nisan döneminde her faytonda ağır kış koşullarında fayton atlarını yelelerinden sağrılarına dek örtecek büyüklükte battaniyeler hazır bulundurulur. Keza hava sıcaklığı 13 C’nin altında düştüğünde kullanılmak üzere su geçirmez battaniyeler hazır bulundurulur.

Yeni: Meteoroloji Müdürlüğü’nün hava uyarı sistemi, olağandışı hava koşullarında merkezi ölçüm istasyonundan derlenen bilgileri e-posta ile yollamaya başlamıştır. Bu uyarılar tüm sürücülerle at ve ahır sahipleri için faydalı bir araçtır.

[Sık sorulan sorular bölümü çevrilmemiştir.]

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s