Yine bu yıl Ada sensiz, içime hiç sinmedi… – Tan Oral’ın yazısı

Tan Oral: “atlara yapılan tımarı, muhabbetli bakımı, bu özeni aynen Prens Adalarına taşımak ve fayton çeken atlara uygulanmasını istemek ve o atların faytoncularının sorunlarını çözme konusunda da onlara yardımcı olmak dururken, onları özgürleştirmeliyiz salalım gitsinler düzmece şarkısını çığıranlara ne demeli, onu da bilmiyorum.”… Read More Yine bu yıl Ada sensiz, içime hiç sinmedi… – Tan Oral’ın yazısı

Atlar, Faytonlar ve Otobüslere Dair – Dr. İzel Levi Coşkun’un yazısı

Atlar için adalarda özel at veterinerleri olsun, herkesin arabacı olmasına izin verilmesin, sınavlar olsun, arabacının kalitesine, temizliğine, psikolojisine önem verilsin, ahırlar devamlı denetlensin, hijyen kuralları olsun, bunlara uymayanların arabacılık yapmasına izin verilmesin, adaya transfer edilen atlar önce sağlık kontrolünden geçirilsin, faytonların aşırı çalıştırılmalarını önlemek için yüklerini ve gittikleri mesafeleri bildiren sensörler koyulsun, bütün bunlar sürekli olarak denetlensin dedim. Sadece ben demedim, başkaları da dedi. … Read More Atlar, Faytonlar ve Otobüslere Dair – Dr. İzel Levi Coşkun’un yazısı